Ansatte ved legesenteret

Leger

1. Dr Satya Sharma

2. Dr Thushani Eswaran (Sluttet, ny fastlege er ikke på plass enda. Vikarlege er dr Tommy Thorsen.)

3. Dr Deisy Hagen 

4. Dr Son Stian Ngo 

5. Dr Allan Mukaya 

Les mer om våre leger her Leger

 

Helsesekretærer

1. Marianne 

2. Janne

3. Tone V.

4. Tone C.

5. Torill 

Les mer om våre helsesekretærer her Helsesekretærer

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM