Ansatte ved legesenteret

Leger

1. Dr Satya Sharma

2. Dr Thushani Eswaran (Sluttet, ny fastlege er ikke på plass enda. Dr Arne Instebø er vikar)

3. Dr Deisy Hagen 

4. Dr Son Stian Ngo (Sluttet, ny fastlege er ikke på plass enda. Dr Aida Lund er vikar) 

5. Dr Allan Mukaya 

Les mer om våre leger her Leger

 

Helsesekretærer

1. Marianne 

2. Janne

3. Tone V.

4. Tone C.

5. Torill 

Les mer om våre helsesekretærer her Helsesekretærer

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM