Influensavaksine høsten 2021

Høsten 2021

Dersom du ønsker influensavaksine, 

- ta kontakt med oss for avtale om tidspunkt for vaksinering. 

Benytt deg gjerne av helsenorge.no 

 

Les om risikogrupper og mer her: https://helsenorge.no/vaksiner/influensavaksine 

Koronavaksine

Alle innbyggere fra 45 år og eldre får tilbud om oppfriskningsdose av koronavaksine, det vil si en 3. dose. Det samme gjelder personer i aldersgruppen 18 til 44 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Innbyggere som ennå ikke er fullvaksinerte og personer over 65 år som skal ha oppfriskningsdose, blir prioritert.
Denne vaksinen vil vi ikke få her til Rolland Legesenter, - vaksinen må derfor bli tatt i kommunal regi. Telefonnummer til Koronatelefonen er 55 56 77 00. Se nettsiden til Bergen kommune for mer informasjon.

Bergen kommune - Slik gjennomføres vaksineringen 

Mer om koronavaksine:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/ 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

Pneumovax/"Lungebetennelsevaksine"

Vaksine mot pneumokokker, som er den vanligst forekommende bakterien ved lungebetennelser hos eldre. Anbefales alle over 65 år, samt alle med hjerte-kar sykdommer, KOLS, m fl. Settes hvert 10de år med noen få unntak.

Reisevaksine

Ved vaksinasjon på grunn av reise må du kontakte Sentrum Reisemedisin (tlf. 55 96 27 70) eller Bergen Reisemedisin (tlf. 55 55 81 00).  Vi tar ikke ansvar for reisevaksinasjon da dette er et eget fagområdet der det kreves hyppige faglige oppdateringer.

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM