Influensavaksine høsten 2021

Høsten 2021

Dersom du ønsker influensavaksine, 

- ta kontakt med oss for avtale om tidspunkt for vaksinering. 

Benytt deg gjerne av helsenorge.no 

 

Les om risikogrupper og mer her: https://helsenorge.no/vaksiner/influensavaksine 

Koronavaksine

Fra 1. juli 22 anbefaler nasjonale myndigheter at innbyggere over 75 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen. Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder. Se mer informasjon på nettsiden til Bergen Kommune.

Vi har ikke koronavaksiner ved Rolland Legesenter. Ønsker du å motta den andre oppfriskningsdosen, kan du få denne på den kommunale vaksinestasjonen i Øvre Dreggsallmenningen 6. Telefonnummer til Koronatelefonen er 55567700. Du kan også få få den nye oppfriskningsdosen (dose 4) på en del apotek, for eksempel Apotek 1 Åsane, Åsane Senter 42. Ta kontakt med apoteket for å bestille time for vaksinering. Det er gratis å motta koronavaksine på apotek.

Her kan du se informasjon angående oppfriskningsdosen, - og hvilke apotek som tilbyr koronavaksinen:
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/koronavaksine 

 

Pneumovax/"Lungebetennelsevaksine"

Vaksine mot pneumokokker, som er den vanligst forekommende bakterien ved lungebetennelser hos eldre. Anbefales alle over 65 år, samt alle med hjerte-kar sykdommer, KOLS, m fl. Settes hvert 10de år med noen få unntak.

Reisevaksine

Ved vaksinasjon på grunn av reise må du kontakte Sentrum Reisemedisin (tlf. 55 96 27 70) eller Bergen Reisemedisin (tlf. 55 55 81 00).  Vi tar ikke ansvar for reisevaksinasjon da dette er et eget fagområdet der det kreves hyppige faglige oppdateringer.

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM