FØRERKORT OG DIABETES

30.08.22

Helseattest for førere med diabetes

Alle som bruker medisin som senker blodsukkeret, og som har et førerkort som er gyldig i over 5 år fra det ble utstedt, må fornye førerkortet sitt innen 1. januar 2023

Du trenger ny helsetest om du:
* har mer enn fem års gyldighet på førerkortet
* har diabetes, og bruker blodsukkersenkende legemidler

Her kan du lese mer om " førere som har diabetes": 

KORONAVIRUS

28.02.2020

Hva gjør du om du har mistanke om at du er smittet med KORONAVIRUS? 

IKKE møt opp!!

Ta kontakt med legekontoret på telefon for helseråd og veiledning.

Eller ring legevakt på telefon 116117. Bergen legevakt foretar også undersøkelse og koronatesting. Se kriterier for testing nedenfor.

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:
Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, men i albukroken.

Man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

 

Her kan du lese mer om Koronavirus: 

www.helsenorge.no 

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

Smittevernråd ved reise vedrørende koronavirus https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Prioriterte grupper for pneumokokkvaksinasjon https://www.fhi.no/nyheter/2020/vaksine-mot-lungebetennelse-forbeholdt-personer-i-spesielle-risikogrupper/

Koronatesting har basert per i dag på følgende kriterier/prioriterte indikasjoner https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Diabetes og koronavirus https://www.diabetes.no/Forsiden/korona---ofte-stilte-sporsmal/

Kreft og koronavirus https://kreftforeningen.no/korona-og-kreft/

Hjerte og koronavirus https://www.lhl.no/korona/hjerte/

Lunge og koronavirus https://www.lhl.no/korona/lunge/

 

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM