Priser

Dersom du har fått frikort så vis det frem i ekspedisjonen når du kommer til oss.
Tidligere besto frikortordningen av egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler. Du får frikort innen tre uker etter at du har betalt over kr 3 165,- i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.
I april 2021 sluttet Helfo å sende frikort for helsetjenester på papir til digitale brukere. Du finner frikortet ditt og frikortvedtaket ved å logge deg inn på tjenesten "Frikort og egenandeler" på helsenorge.no.
De som verken har registrert seg på helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller e-Boks) vil fortsatt motta frikortet på papir i posten.

Barn under 16 år betaler ikke for konsultasjon. 

Konsultasjon hos allmennlege/spesialist: kr 170,-/kr 262,-.

E-konsultasjon hos allmennlege (kveld) : kr 266,- + fakturagebyr (vanlig problemstilling, forventet svartid fra legens side er på 5 dager)


Ved blodprøver kommer 55 kr i tillegg til konsultasjon. 

Ved forespørsel om henvisning til for eksempel røntgen/MR/CT/spesialist ( post eller elektronisk), kommer kr 59,- i tillegg til konsultasjonen for porto og ekspedisjon. Beløpet  dekkes ikke av frikortet. Hvis du velger å sende dette selv, betaler du ikke for porto. 

 

  

PRISER FOR LEGEATTESTER SOM IKKE DEKKES AV FOLKETRYGDEN. ALLE PRISER ER INKL. MVA:

Kort legeattest (skole/jobb etc): kr 150,- 

Lang legeattest (skole/jobb etc): kr 200,- 

Førerkortattest over 80 år og alle andre klasser: kr 750,- 

Tillegg til førerkortattest for personer med diabetes: kr 350,- 

Legeerkæring for sportsdykkere (fastsatt skjema): kr 1200,- 

Legeerklæring for opptak til Politihøgskolen: kr 800,-

Legeerklæring ved søknad om TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede): kr 450,-

Legeerklæring ved søknad om HC-kort (Parkeringstillatelse for funksjonshemmede): kr 450,-

Søknad om plass i sykehjem (korttid/langtid): kr 450,-

Helseattest førerett Det Norske Travselskap: kr 1000,- 

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM