Slik bestiller du

Hvordan du bestiller time

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Hvis du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte  https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen. Ventetiden på legetime varierer, men du må forvente 2-3 ukers ventetid ved "vanlige" timer. Du vil få tilbakemelding på ønske om legetime senest 48 timer etter bestillingen.

Akutt-timer deles ut hver morgen. Ekspedisjonen åpner kl.08:15 og telefonen åpner kl.08:30. De akutt-timene vi har til rådighet deles ut fortløpende og er senere samme dag. Akutt-timer kan ikke bestilles via helsenorge.no. Ved øyeblikkelig hjelp må du kontakte medisinsk nødhjelp/ambulanse på tlf.113. Bergen Legevakt har døgnåpent. Åsane Legevakt har åpningstider mandag-fredag kl.16:00-22:00, lørdag og søndag kl.12:00-18:00  

Hvordan du avbestiller time, eller endrer timeavtale

Ring oss eller send elektronisk melding via https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen. Dette må skje minst 24 timer før avtalt konsultasjon skal finne sted (unntatt mandag, da må timen avbestilles fredag før kl.12:00), ellers blir timen belastet. Dette gjelder også barn, gravide og pasienter med frikort. 

Taxi via Pasientreiser

Dersom du av tungtveiende helsemessige årsaker ikke kan benytte offentlig transportmiddel til fastlege/spesialist/sykehus innenfor kommunen du er bosatt i, har du rett til å få taxi via Pasientreiser. Du må betale egenandel ved benyttelse av denne ordningen. Egenandel teller med i opptjeningen til frikort. Kontakt oss noen dager i forveien på tlf. 55392010 for å bestille taxi.

Hvordan du bestiller resepter på faste medisiner

Dette kan du også gjøre ved å ta kontakt med oss via  https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen. Du må regne med 1-2 dager etter bestilling før resepten er klar til ekspedering på apoteket. Ved resepter som haster må du kontakte oss pr.telefon.  

Attester og sykemeldinger

Du må møte til konsultasjon ved alle legeattester og sykemeldinger (ny/forlengelse) med mindre det er avtalt noe annet med din lege. 

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM