Laboratorietjenester

Vi har eget laboratorium og utfører en del undersøkelser som du kan få svar på mens du venter. Pasienter som har vært på legetime blir prioritert.

Prøver som må analyseres utenfor vårt legesenter blir som regel sendt til laboratoriet på Haukeland Universitetssykehus. 

Vi utfører også:

  • Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)
  • Hjerteundersøkelse med EKG
  • 24-timers blodtrykksmåling

Åpningstid laboratorium: Åpningstider

--> Gå tilbake til forsiden HJEM