Legekonsultasjon

Vi anbefaler at du tar opp én problemstilling pr. konsultasjon. Dette for å få håndtert saken på en grundig og ordentlig måte. For at det skal bli lettere for legen å gripe fatt i hva du ønsker å ta opp, kan det være lurt å notere ned stikkord på forhånd. Da blir konsultasjonen mer effektiv for begge parter. Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, må du gi beskjed i starten av konsultasjonen. Vi kan da bli enige om hva som skal gjøres i dagens konsultasjon og hva som eventuelt kan utsettes til neste konsultasjon. Dersom dere følger dette opplegget, vil dere være behjelpelig med at det blir minst mulig forsinkelse og venting på venterommet. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Legetimens varighet

En konsultasjon varer normalt i 15-20 minutter. Dette inkluderer også etterarbeidet som journalskriving, osv. Ønsker du mer tid, eller har flere problemstillinger, har du mulighet til å bestille dobbeltime eller flere konsultasjoner.

Øyeblikkelig hjelp

Hvis tilstanden kan vente til neste arbeidsdag, kan du prøve og få en akutt-time. Disse timene deles ut hver morgen. Ekspedisjonen åpner kl. 08:15 og telefonen åpner kl. 08:30. De akutt-timene vi har til rådighet deles ut fortløpende og er senere samme dag. Akutt-timer kan ikke bestilles via helsenorge.no. Dersom din fastlege ikke har ledig kapasitet, vil vi undersøke om en av de andre legene kan være behjelpelige. Hvis tilstanden tilsier at du ikke kan vente, bør du ringe Bergen Legevakt, som har døgnåpent, på 55568700. Åsane Legevakt har åpningstider mandag-fredag kl. 16:00-22:00, lørdag og søndag kl. 12:00-18:00.   

 

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM